ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Beleggingsportefeuille

betekenis & definitie

De beleggingsportefeuille bevat die activa die worden aangehouden voor duurzaam gebruik en als zodanig zijn aangewezen. Deze beleggingen dienen ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van verzekeringstechnische voorzieningen en om het rente-, solvabiliteits- en liquiditeitsrisico te beheersen.