ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Asset and Liability Management (ALM)

betekenis & definitie

De wijze van bedrijfsvoering waarbij beslissingen over activa en passiva op elkaar worden afgestemd. ALM is een voortdurend proces van formuleren, implementeren, bewaken en herzien van strategieën die betrekking hebben op de activa en passiva.