ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Aflossingswaarde

betekenis & definitie

Het bedrag dat met betrekking tot beleggingen in vastrentende waarden op vervaldatum moet worden terugbetaald.