ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Actuarieel en verzekeringstechnisch risico

betekenis & definitie

Dergelijke risico’s (zoals sterfte-, langleven-, invaliditeits-, motorrijtuig- en woonhuisschades) vloeien voort uit de prijsstelling en acceptatie van verzekeringscontracten. Het actuariële risico betreft het risico dat de hoogte van de premies en de voorzieningen voor verzekeringstechnisch risico niet (langer) correct blijken te zijn. Het verzekeringstechnisch risico betreft het risico dat een (schade)claim uit hoofde van een verzekeringspolis wordt ontvangen. Het maximale verzekeringstechnische risico wordt beperkt door uitsluitingen, dekkingslimieten en herverzekering.