ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Aangehouden voor verkoop

betekenis & definitie

Een bedrijf of een groep activa waarvan de boekwaarde voornamelijk wordt terugverdiend uit een verkooptransactie in plaats van voortgezet gebruik. Wanneer groepen van activa gezamenlijk worden afgestoten in één enkele transactie, en het doorgaan van de verkoop zeer waarschijnlijk is, dan wordt de groep activa die wordt afgestoten apart in de balans gerubriceerd als ‘activa aangehouden voor verkoop’ De verkoop wordt beschouwd als zeer waarschijnlijk wanneer het management zich aantoonbaar gecommitteerd heeft aan de verkoop. Daarnaast wordt verwacht dat de verkoop binnen één jaar na het moment van herrubricering plaatsvindt. Verplichtingen die direct gerelateerd zijn aan deze activa, en die worden meegenomen in de transactie, dienen in de balans te worden gerubriceerd als ‘verplichtingen aangehouden voor verkoop’