Groepsproces betekenis & definitie

Het groepsproces kan tijdens een focusgroepgesprek leiden tot onderdrukking van ‘werkelijke’ meningen en attituden. Dit kan aanleiding geven tot gekunstelde gedragingen.

De deelnemers aan een focusgroeponderzoek kunnen als groep een negatieve houding ontwikkelen ten aanzien van de moderator, het onderwerp of de omgeving. Deze negatieve houding blokkeert een open, vrije discussie. Deelnemers uiten geen minderheidsstandpunten wanneer zij bang zijn om af te wijken van de meerderheid of wanneer zij zich niet zeker voelen in de groep.

Gepubliceerd op 04-01-2017