Groepscohesie betekenis & definitie

Het proces van groepscohesie ligt in het verlengde van conformeren. Wanneer deelnemers het gevoel hebben geaccepteerd te zijn door de groep, ontstaat er een groepsgevoel, het gevoel ergens bij te horen.

Als dit verschijnsel optreedt, zijn de deelnemers eerder geneigd een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer van de groep in een gezamenlijk streven om het probleem dat de moderator voorlegt op te lossen.

Gepubliceerd op 04-01-2017