Generalisatie betekenis & definitie

De mogelijkheid tot generalisatie is bij focusgroeponderzoek beperkt vanwege omvang en afstand: generalisatie van de uitkomsten van focusgroeponderzoeken naar de populatie is niet mogelijk door het geringe aantal respondenten dat deelneemt.

Personen die bereid zijn te reizen om deel te nemen aan een één tot twee uur durend groepsgesprek, kunnen qua persoonseigenschappen afwijken van de bedoelde onderzoekspopulatie.

Gepubliceerd op 04-01-2017