Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Gepubliceerd op 04-01-2017

Doorvragen

betekenis & definitie

Doorvragen is een middel om het gesprek op gang te houden en te intensiveren. Doorvragen is nodig als antwoorden niet duidelijk zijn, te vanzelfsprekend lijken, nietszeggend of onvolledig zijn of meer concretisering behoeven, maar ook om meer diepgang in het gesprek te verkrijgen.

Tijdens het doorvragen kun je zinsneden en woorden gebruiken zoals: hoe bedoel je, kun je er iets meer over vertellen; zoals, wat, hoe, waarom; onder welke voorwaarden; wat betekent het voor je; wil je dit eens toelichten of verduidelijken; waarom is dit punt zo belangrijk voor je?

< >