Doelstelling in betekenis & definitie

Bij het vaststellen van de doelstelling van onderzoek is het nuttig onderscheid te maken tussen de doelstelling in versus de doelstelling van het onderzoek.

Met de doelstelling in het onderzoek geef je aan over welke informatie je na afloop van het onderzoek wilt beschikken, ofwel welke vraagstellingen in het onderzoek centraal staan. Het doel in het onderzoek formuleer je bij kwalitatief onderzoek vaak in termen als: inzicht verkrijgen in of het inventariseren/achterhalen van beweegredenen/motieven. De verbinding tussen de doelstelling in en de doelstelling van het onderzoek maak je door het woordje teneinde in te voegen.

Laatst bijgewerkt 04-01-2017