Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Gepubliceerd op 04-01-2017

Datatriangulatie

betekenis & definitie

Datatriangulatie is een vorm van triangulatie waarbij verschillende databronnen worden geraadpleegd (onder andere interviews, observaties, beleidsstukken, rapporten) of waarbij tijdig meerdere onderzoekers worden ingeschakeld bij het verzamelen van data en het analyseren ervan.

< >