Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Gepubliceerd op 01-03-2017

Heer

betekenis & definitie

Heer is de weergave van de Hebreeuwse Godsnaam JHWH (onder invloed van de Griekse vertaling kurios, ‘heer’). De naam JHWH mag volgens de huidige joodse traditie niet worden uitgesproken, maar anderen gebruiken de weergave ‘Jahwe’. JHWH is de naam waarmee God zich aan Mozes openbaart en waarmee zijn reddende nabijheid onder woorden wordt gebracht (‘Hij die is’, ofwel: ‘je kunt op hem aan’, Exodus 3: 13-14). In het nieuwe testament wordt God eveneens de Heer genoemd, maar deze naam wordt ook gegeven aan Jezus als Zoon van God, die uit de doden is opgewekt en zit aan de rechterhand van God.

< >