Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Geest

betekenis & definitie

Geest is een vertaling van een woord dat allereerst ‘adem’, ‘wind’ betekent. Geest is de kracht waarmee God op het leven en denken van de mens inwerkt. Hij bezielt de profeten en brengt mensen ertoe te leven overeenkomstig Gods wil.

In het nieuwe testament is geest het totaal aan gevoelens, gedachten en wilsuitingen van de mens. De goddelijke geest wordt als vervulling van de profetieën uitgestort over de christengemeenschap. Deze geest, ook heilige Geest genoemd, is nauw met Christus verbonden. Hij zet het werk van Jezus voort, vervult de harten van de gelovigen (Handelingen 2) en wordt vaak in één adem met God en Christus vermeld (2 Korintiërs 13: 13).