Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Aksum

betekenis & definitie

Aksum is de historische hoofdstad van Ethiopië. Aksum is nog steeds het religieuze centrum; hier bevind zich volgens de overlevering de Ark van het Verbond. Van 250 tot 700 bestond Aksum als onafhankelijk koninkrijk, welvarend door de handel met Rome, Zuid-Arabië en zelfs Frankrijk.

Volgens de Aksumieten regeerde de koningin van Sheba over dit gebied in de tiende eeuw voor Chr. In de vierde eeuw bekeerde koning Ezana zich tot het christendom; Aksum werd een van de eerste christelijke staten. Tijdens de regering van Ezana werd de Ark des Verbonds – de vergulde houten kist die de stenen tafelen der wet bevatten die God aan Mozes had gegeven - naar Aksum overgebracht. Sommigen geloven dat de Ark nog steeds hier bevindt. Na het concilie van Chalcedon in 451, waar het Monofysitisme werd veroordeeld, vluchtten velen van Byzantium naar Egypte, Arabië en Ethiopië. De beroemdste van deze vluchtelingen in Ethiopië zijn bekend onder de naam de Negen Heiligen. In de zevende eeuw kwam de Islam op en begon het christelijke koninkrijk van Aksum uiteen te vallen. De Ethiopiër werden vanaf die tijd omgeven door vijanden van hun geloof en ‘sliepen bijna duizend jaar lang, vergeten door de wereld’ (Edward Gibbon, The Decline and Fall of he Roamn Empire).