Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Akkerheiligen

betekenis & definitie

De Akkerheiligen zijn een groep beschermheiligen waaronder ook veeheiligen vallen. Deze heiligen horen thuis bij de boeren die eenvoudige iconen thuis hadden waar deze heiligen op figureerden, maar ook bij de landheren die zich kostbare iconen konden permitteren van de beschermheilige van hun vee, vooral hun paarden.

In de afbeeldingen van deze groep heiligen wordt iets van de maatschappelijke werkelijkheid weerspiegeld. Zo ziet men op iconen waar paarden op voorkomen, dat het nakomelingen zijn van Arabische hengsten. Vaak zijn op iconen ook runderen, schapen en geiten afgebeeld. De heilige Georgius (Joris) is, naast zijn andere betekenissen, ook schutspatroon van de paarden en van het vee in het algemeen.