Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Akathistos

betekenis & definitie

Akathistos(gr. niet zittend) is de hymne ter ere van de Moeder Gods, die staande wordt gezongen. Ze bestaat uit 24 strofen, die elk beginnen met een letter van het Griekse alfabet: 12 strofen bezingen het leven van de Moeder Gods, 12 strofen bezingen haar mystieke symboliek.

De eerste zeven strofen zijn gewijd aan de menswording van Christus. De Akathistos is een van de mooiste stukken melodische poëzie van Byzantium. De hymne is in 626 geschreven door patriarch Sergius van Constantinopel als dankgebed aan de Moeder Gods, die door haar tussenkomst tijdens het beleg door de Perzen, Avaren en Arabieren de hoofdstad van de ondergang had gered. Wordt op zaterdag in de vijfde week van de Vasten gezongen. Door zijn prachtige taal en door de diepte van zijn mystieke gevoel is de Akathistische hymne uniek in de Byzantijnse literatuur en heeft zij fresco- en iconenschilders in de gehele orthodoxe wereld geïnspireerd. Iconen die op de Akathistoshymne zijn gebaseerd zijn belerend van karakter.