Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Acheiropoietos

betekenis & definitie

Acheiropoietos (gr. niet door handen gemaakt) is de niet door mensenhanden gemaakte afbeelding van Jezus Christus of de Moeder Gods.

Als het Christus betreft, wordt het ook genoemd het ‘Heilige Mandylion’, dat is het gelaat van Christus op de doek. Wanneer het de Moeder Gods betreft wordt het ook genoemd het ‘Lucasbeeld’. Sinds de vierde eeuw werd in Constantinopel een icoon van de Moeder Gods vereerd die naar men zei door de heilige Lucas was geschilderd. Deze icoon verdween toen de stad in 1453 door de Turken werd ingenomen, waarbij de Byzantijnen haar op het meest kwetsbare deel van de stadsmuur hadden gezet. De cultus van de niet door mensenhanden vervaardigde iconen beleefde een triomf met de overbrenging van de wonderdoenende Mandylion van Edessa naar Constantinopel in 944.