Ierland

Alles over Ierland

Gepubliceerd op 19-04-2016

2016-04-19

St. Patrick

betekenis & definitie

St.Patrick is een Ierse heilige met een legendarische status. Saint Patrick was in de 5e eeuw n. Chr. een van de eerste christelijke missionarissen die door de paus naar Ierland werd gestuurd. Hij werd hierna bisschop van Ierland en groeide in deze functie uit tot een nationale heilige.

Hoewel de precieze datum van zijn activiteiten onduidelijk zijn, weet men dat St. Patrick zijn werkzaamheden uitvoerde in de vijfde eeuw n.Chr. Een van zijn belangrijkste verdiensten voor Ierland was het introduceren van een kerkelijke hiërarchie, waarbij een bisschop de hoogste kerkelijke functie bekleedde. Daarnaast droeg St. Patrick bij aan de oprichting van vele kloosters in Ierland. Tijdens de periode van St. Patrick, kwam Ierland geleidelijk in een gouden eeuw terecht. Ierland werd een bastion van de Latijns-Christelijke traditie en bracht in deze tijd vele christelijke geleerden en heiligen voort. Onder andere de schrijf- en illustratiekunst bereikte in deze periode in Ierland een hoogtepunt voor heel West-Europa.

Tegenwoordig wordt St. Patrick vaak in verband gebracht met een welbekend embleem van Ierland, namelijk het klaverblad, ook wel een shamrock genoemd. Volgens de legende gebruikte St. Patrick het klaverblad om de Drie-eenheid van het katholieke geloof uit te leggen. St. Patrick wordt dan ook vaak afgebeeld met een klaverblad. Daarnaast werd de afwezigheid van slangen op Ierland toegeschreven aan St. Patrick, deze zou ze allemaal hebben verjaagd. Hoewel hiervoor nooit echt historisch bewijs voor is gevonden, er zouden nooit slangen op Ierland hebben geleefd, ziet men deze legende als metafoor voor de tot totstandkoming van het christendom in Ierland en de verdrijving van heidense geloven door St. Patrick. De slangen in de legende staan hierin symbool voor heidense geloofsovertuigingen.