Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gepubliceerd op 22-05-2021

Sociale verzekering

betekenis & definitie

in engeren zin de (meestentijds gedwongen) verzekering v. werknemers tegen ziekte, invaliditeit, ongevallen, werkloosheid, enz.; in ruimeren zin: alle vormen v. verzekering v. burgers, gedwongen of vrijwillige, rechtstreeks door of in nauw contact met staatsinstellingen, op grondslag v. wettelijke bepalingen. In Ned. bestaat een verplichte invaliditeits- en ongevallenverzekering, althans v. bepaalde categorieën v. arbeiders, alsmede een vrijwillige ouderdomsverzekering.

Deze vormen v. verzekering zijn na 1918, onder invloed v/d toenemende democratische gedachte, tot stand gekomen. De vraag., hoe ver m/d s. v. moet worden gegaan, vormt een der belangrijkste punten der binnenl. politiek.