Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gepubliceerd op 22-05-2021

Sacrament

betekenis & definitie

1) b/d R.K.elk der 7 uitwendige, door Christus ingestelde, genade aanduidende en verlenende teekenen, nl.: Doopsel, Vormsel, H. S. des Altaars, Biecht, H Oliesel, Priesterschap, Huwelijk;

2) b/d Protest,: elk der kerkelijke handelingen, als instelling v. Christus beschouwd, nl. Doop en Avondmaal.