Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gepubliceerd op 22-05-2021

Naasten

betekenis & definitie

het zich toeëigenen v. bepaalde onroerende goederen en ondernemingen door gemeente, provincie of rijk overeenkomstig voorwaarden, die bij het verleenen v/e concessie worden omschreven. Hierbij kan al dan niet een vergoeding worden gegeven v/d geleden schade.