Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 11-08-2016

2016-08-11

Transportakte

betekenis & definitie

De transportakte (ook wel koopakte of overdrachtsakte genoemd) is de overeenkomst tussen koper en verkoper waarmee de koop van een woning definitief bevestigd wordt. De koopovereenkomst vormt het uitgangspunt van deze akte die wordt opgesteld door een notaris. Na ondertekening is de woning officieel in handen van de nieuwe eigenaar.

De transportakte is de laatste stap die genomen wordt om de overdracht van een woning van de oude eigenaar op de nieuwe eigenaar af te ronden. De akte moet altijd door een notaris opgesteld worden. Na het tekenen van het transportakte door de verkopers en de kopers komen de ontbindende voorwaarden van het voorlopige koopcontract te vervallen. Ook wordt een kopie van de transportakte ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt bevestigd dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is. Het verschil tussen de koopovereenkomst en de transportakte is dat de koopovereenkomst beide partijen verplicht in de toekomst de woning over te dragen, terwijl de transportakte de feitelijke overdracht bevestigd.

De transportakte is voorzien van een aantal gegevens. Zo bevat de akte de personalia en adresgegevens van de kopers en verkopers. Ook worden de gegevens van de woning vermeldt. Ook moet in de verkoopakte verwezen worden naar de vorige verkoopakte waarmee de verkoper eigenaar is geworden van de woning. De titel van de overdracht geeft de rechtsverhouding van het document weer, bijvoorbeeld: verkoop/koop. Ten slotte wordt in de koopakte de koopsom van de woning genoemd, evenals de bevestiging van de betaling.

Omdat de transportakte voortborduurt op het voorlopige koopcontract mag in beide documenten geen verschil te vinden zijn. Dat houdt in dat hetgeen is overeengekomen in het koopcontract ook omschreven moet zijn in de transportakte. Het mag dus bijvoorbeeld niet zo zijn dat het grondoppervlakte in de transportakte kleiner is dan in de transportovereenkomst.