Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Spaarpremie

betekenis & definitie

Spaarpremie is het bedrag bij een spaarhypotheek dat maandelijks gespaard bij een hypotheekverstrekker wordt om aan het einde van de looptijd de hypotheek mee af te kunnen betalen. Het rentepercentage dat ontvangen wordt over het gespaarde bedrag is even hoog als het rentepercentage dat betaald wordt over de hypotheek.

Een spaarhypotheek bestaat uit twee onderdelen: een hypothecaire geldlening en een levensverzekering. De hypotheek is de lening die een woningeigenaar heeft afgesloten voor het betalen van zijn woning. Over deze lening moet de woningeigenaar maandelijks rente betalen. Daarnaast spaart de woningeigenaar maandelijks een deel van de lening in de vorm van een levensverzekering. Dit gespaarde bedrag wordt door de hypotheekverstrekker op een aparte rekening gezet, waarover de woningeigenaar rente ontvangt. De maandelijkse premie is zo ingericht dat bij het aflopen van de hypotheek de volledige lening kan worden terugbetaald. Dat gebeurd vanaf de rekening waarop maandelijks de spaarpremie is gestort. Doordat het sparen gebeurt in de vorm van een levensverzekering is de woningeigenaar ervan verzekerd dat aan het einde van de looptijd de hypotheek kan worden afbetaald.

Bij een spaarhypotheek wordt gedurende de looptijd niets afgelost, waardoor elke maand rente betaald moet worden over de volledige hypotheek. Hierdoor was deze hypotheekvorm tot 2013 erg populair, omdat het rentebedrag afgetrokken kon worden van het belastbaar inkomen. Sinds 2013 is het echter niet meer mogelijk om met deze hypotheek in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, waardoor de spaarhypotheek niet meer in trek is.

De spaarhypotheek was ook populair vanwege het dempende effect op de maandlasten. Neemt de marktrente toe, dan wordt die stijging in maandlasten gecompenseerd in een rente-inkomsten over het gespaarde bedrag. Bovendien zijn de maandlasten constant doordat er niet wordt afgelast. Het nadeel is dat deze hypotheek lastig over te sluiten is, vanwege de negatieve financiële consequenties.