Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Restantschuld

betekenis & definitie

Restantschuld, ook wel restschuld genoemd, is het bedrag dat overblijft van de hypotheek nadat een gedeelte van de lening is afgelost. Dit bedrag is tijdens de looptijd van de lening het openstaande hypotheekbedrag, waarover rente betaald moet worden. Hoe hoger het bedrag, hoe meer rente er betaald moet worden.

Een hoge restantschuld kan voordelig zijn, omdat de hoge rente die over dit bedrag betaald moet worden afgetrokken kan worden van het belastbaar inkomen. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Een hoge restantschuld tijdens de looptijd van de hypotheek is daarom voordelig. Bij het aflopen van de hypotheek kan een hoge restschuld echter risicovol zijn. Wanneer de waarde van de woning is gedaald kan de woningeigenaar bij verkoop van de woning met een restantschuld blijven zitten, die uit eigen vermogen betaald moet worden. Wat de waarde van de woning ook is, de hypothecaire lening moet volledig terugbetaald worden.

De restantschuld bij verkoop kan uit eigen middelen betaald worden (bijvoorbeeld spaargeld), maar het is ook mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten. De mogelijkheden en voorwaarden van een dergelijke lening zijn afhankelijk van de financiële situatie van de woningeigenaar. Ook kan de restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijtgescholden worden, wanneer de hypotheek is afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie.

De restantschuld na verkoop is een schuld die wordt geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Dit is wettelijk vastgelegd in de wet financieel toezicht. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele nieuwe lening of hypotheek, omdat de woningeigenaar door het BKR minder kredietwaardig wordt bevonden. De precieze kredietwaardigheid wordt bepaald door de financiële situatie van de woningeigenaar en de hoogte van de restantschuld. Niet alleen de restantschuld wordt geregistreerd bij het BKR, maar ook de eventuele persoonlijke lening voor afbetalen van de schuld.