Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Rentegarantie

betekenis & definitie

Er is sprake van rentegarantie als een hypotheekaanbieder aan een klant een hypotheekofferte aanbiedt waarin de rente voor een bepaalde periode wordt gegarandeerd. Hierbij weet de hypotheekverstrekker niet wat het onderpand is. De rentegarantie zorgt ervoor dat de koper de hypotheek rond kan krijgen zonder dat de rente verandert.

De rentegarantie geldt vanaf het moment dat de hypotheekverstrekker een offerte aanbiedt aan een klant. Op deze manier is de klant verzekerd dat het financiële plaatje dat in de offerte is opgesteld niet veranderd wanneer de marktrente veranderd. De offerte is een aanbod dat de hypotheekverstrekker doet aan de koper op basis van de gegevens die de koper bij de aanvraag heeft geleverd. Wanneer de koper het aanbod wil accepteren, moet dit doorgaans binnen drie weken gebeuren.

Als de koper tekent wordt de hypotheekrente vastgelegd tot het moment dat de daadwerkelijke hypotheekovereenkomst getekend wordt. Nadat de offerte is getekend blijft het aanbod geldig tot een vastgestelde datum. Tussen het moment dat de offerte door de koper geaccepteerd wordt en het moment dat de hypotheekovereenkomst getekend wordt kan de marktrente veranderen. Afhankelijk van het rentetype dat is afgesproken in de offerte wordt die verandering verwerkt in de daadwerkelijke hypotheek.

Wanneer er sprake is van dalrente bepaalt de laagste rente van de hypotheekverstrekker de hypotheekrente. Deze rente is het laagste rentetarief in de periode tussen het accepteren van de offerte en het tekenen van de hypotheekovereenkomst, zelfs wanneer op moment van tekenen de rente hoger is.

In het geval van offerterente wordt de rente die in de offerte is afgesproken ook gehanteerd voor de hypotheek. Veranderingen in de tussentijd zijn dan niet van invloed op het rentepercentage.

Als de dagrente is afgesproken geldt de offerterente voor het afsluiten van de hypotheek, tenzij de dagrente lager is. Dan wordt deze rente gehanteerd.