Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Reële rente

betekenis & definitie

De reële rente is de marktrente minus het inflatiepercentage. Bij een hoge inflatie is ook de rente hoog. Hierdoor groeit het kapitaal dat een kredietverstrekker uit heeft staan. Tevens neemt het kapitaal echter af in omvang door de inflatie. De daadwerkelijke rente blijkt dan uit de reële rente.

De marktrente, ook wel nominale rente genoemd, geeft dus niet altijd een correct beeld van de effectieve opbrengst van een uitstaande lening. De effectieve opbrengt wordt altijd berekend door het inflatiepercentage af te trekken van de marktrente.

Bijvoorbeeld: de marktrente bedraagt 8%. De inflatie op dat moment is 2%. Dan is de reële rente rent 6%. De reële rente is een inschatting, omdat hypotheekverstrekkers al op voorhand een inschatting maken van de inflatie. Op deze manier kunnen ze de opbrengst van een hypotheek inschatten en weten ze welk rentepercentage ze moeten hanteren om alle kosten en de winst te dekken.

De uiteindelijke rente opbrengsten hangen niet alleen af van de reële rente, maar ook van het moment van rentebetalingen. Bij spaarrekeningen keren banken de rente doorgaans eenmaal per jaar uit, waardoor de nominale rente gelijk is aan de effectieve rente. Maar in het geval van een hypotheek betaalt de woningeigenaar maandelijks rentekosten. Het rentepercentage is echter berekend over een jaar. De hypotheekverstrekkers ontvangen de rente echter maandelijks en ontvangen bovendien ook rente over de ontvangen rente. Het totaal hiervan is de effectieve rente, die in het geval van een hypotheek dus iets hoger uit kan pakken dan de nominale rente.