Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Passeren hypotheekakte

betekenis & definitie

Het passeren van de hypotheekakte houdt in dat dat de verkoper en koper van een woning en een vertegenwoordiger van de hypotheekverstrekker bij een notaris de hypotheekakte en koopakte tekenen. Met de koopakte wordt de koper eigenaar van de woning, de hypotheekakte bevestigd de financiering van de woning.

In de hypotheekakte worden een aantal zaken betreffende de hypotheek vastgelegd. Zo worden de hoogte van de hypotheek, het rentepercentage en de aflossingstermijn opgesteld in de hypotheekakte, net zoals het recht van hypotheek. Dit houdt in dat de kredietverstrekker het recht heeft de woning te verkopen als niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

De notaris stelt op basis van de voorwaarden van de hypotheek de hypotheekakte op. Deze voorwaarden zijn de hypotheekverstrekker en de woningeigenaar overeengekomen. Eerst stelt de notaris een conceptversie op, die door de hypotheekverstrekker en de woningeigenaar gecontroleerd dient te worden. Bij akkoord kan de hypotheekakte gepasseerd worden, wat inhoudt dat de akte door alle partijen getekend wordt.

Na het passeren van de hypotheekakte wordt deze door de notaris samen met de koopakte ingeschreven in het register van het Kadaster. Zo is voor iedereen zichtbaar dat de woning eigendom is van de eigenaar en dat de hypotheekverstrekker het recht van hypotheek op de woning heeft.

Voor het opstellen en passeren van de hypotheekakte brengt een notaris kosten in rekening. Deze kosten zijn niet wettelijk vastgelegd en kunnen dus per notaris verschillen. Het kostenplaatje omvat in ieder geval het honorarium van de notaris (vergoeding voor het aantal uren werk), onderzoekskosten, kosten voor het inschrijven van de akte in het Kadaster en btw.

Niet alleen bij een nieuwe hypotheek is er sprake van het passeren van de hypotheekakte. Ook wanneer een hypotheek aangepast of overgesloten wordt moet de vernieuwde hypotheekakte door de notaris getekend worden.