Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 11-08-2016

2016-08-11

Overdrachtsbelasting

betekenis & definitie

Overdrachtsbelasting is een belasting die betaalt moet worden wanneer iemand een woning, bedrijfspand of een stuk grond koopt. Overdrachtsbelasting moet betaald worden over alle ontroerende zaken die verkregen worden, dus ook erfpacht of aandelen. De overdrachtsbelasting voor woningen is vastgesteld op 2% van aankoopwaarde.

De overdrachtsbelasting maakt deel uit van de kosten koper die bovenop de koopsom van een woning komen. Deze zijn dus voor rekening van de koper, tenzij de woning vrij op naam te koop wordt aangeboden. In dat geval wordt de overdrachtsbelasting door de verkoper betaald.

Vrij op naam komt meestal voor bij nieuwbouwwoningen. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning hoeft er namelijk geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Soms betaalt de koper wel de overdrachtsbelasting over de grond, maar dit kan ook door de projectontwikkelaar betaalt worden.

In bepaalde gevallen hoeft er geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap. Hierbij wordt een van de partners eigenaar van de woning van de andere partner en is er sprake van inboedelmenging. Ook wanneer een woning geërfd wordt hoeft er geen overdrachtsbelasting betaald te worden, want men betaalt al erfbelasting.

Als de koper van een woning de woning binnen zes maanden weer weet te verkopen, hoeft de nieuwe eigenaar alleen overdrachtsbelasting te betalen over de toegenomen waarde. Dus, heeft koper 1 de woning voor 200.000 euro gekocht en na vier maanden weer verkocht voor 250.000 euro, dan betaalt koper 2 alleen overdrachtsbelasting over de 50.000 euro.

Wanneer een woning ver onder de marktwaarde verkocht wordt hanteert de Belastingdienst alsnog de marktwaarde om de hoogte van de overdrachtsbelasting te bepalen. Deze constructie komt bijvoorbeeld voor bij ouders die hun huis aan hun kinderen verkopen.