Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 11-08-2016

2016-08-11

Overdrachtsakte

betekenis & definitie

Met de overdrachtsakte (ook wel transportakte of koopakte genoemd) wordt de overeenkomst tussen koper en verkoper bedoelt waarmee de overdracht van een woning officieel afgehandeld wordt. Voorafgaand aan de overdrachtsakte wordt de koopovereenkomst getekend, die de basis vormt van de overdrachtsakte. Naast deze akte wordt doorgaans ook een hypotheekakte ondertekend.

Na het ondertekenen van de overdrachtsakte is de koper officieel de nieuwe eigenaar van de woning. De overdrachtsakte is hiermee de laatste stap in de overdracht van de woning van verkoper op koper. Elke overdrachtsakte en hypotheekakte moet altijd door een notaris ondertekend worden. Met de ondertekening van deze aktes vervallen de ontbindende voorwaarden die opgesteld zijn in de koopovereenkomst.

De notaris schrijft beide aktes in bij de openbare registers van het Kadaster. Zo kan iedereen zien wie officieel de eigenaar van de woning is. Bovendien wordt zo het recht van hypotheek op de woning duidelijk gemaakt.

In de overdrachtsakte worden een aantal gegevens opgenomen, zoals de personalia en adresgegevens van alle ondertekende partijen. Tevens staan de gegevens van de betreffende woning vermeldt. Ook moet in de overdrachtsakte verwezen worden naar de overdrachtsakte waarmee de verkoper eigenaar van de woning werd. Daarnaast wordt in de akte de koopsom van de woning opgenomen en staat vermeldt dat aan de betaling is voldaan.

Het is van groot belang dat de koopovereenkomst en de overdrachtsakte inhoudelijk niet van elkaar verschillen. Is dat wel zo, dan kan dit juridische problemen opleveren. Om deze reden is het ook belangrijk om te controleren of alle genoemde ontroerende zaken in de woning aanwezig zijn. Na ondertekening is het voor de koper namelijk lastig om aanspraak te maken op zaken die niet vermeldt/niet aanwezig zijn in de woning.