Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)

betekenis & definitie

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) is een regeling die consumenten beschermt tegen het afsluiten van een, voor hun financiële situatie, te hoge hypotheek. In overeenstemming met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen moeten hypotheekverstrekkers volledige informatie geven over de implicaties van een bepaalde hypotheek.

In Nederland zijn hypotheekverstrekkers verplicht om zich te houden aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). In deze regeling zijn een aantal bepalingen die consumenten moeten beschermen tegen overmatig lenen. In de GHF staan echter niet alleen bepalingen die betrekking hebben op hypotheekverstrekkers, ook consumenten zelf moeten voor sommige hypotheken in staat zijn om aan te tonen dat ze aan de bepalingen van de GHF voldoen. De GHF is op deze manier een schakel tussen hypotheekverstrekker en consument en ziet er op toe dat beiden niet tekort worden gedaan in een eventuele overeenkomst.

Hoewel de GHF al jaren bestaat, worden er regelmatig aanpassingen gedaan aan de verschillende bepalingen die er in zijn opgenomen. Daarnaast geldt voor sommige bepalingen dat ze jaarlijks worden aangepast. Zo is de maximale hypotheeksom op dit moment 104 procent van de waarde van de woning, maar dit wordt jaarlijks naar beneden gesteld totdat het in 2018 100 procent is.

Enkele belangrijke bepalingen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen zijn de volledige informatievoorziening van de hypotheekverstrekker naar de consument en een berekening waarin alle mogelijk factoren (rente, aflossing, eigenwoningforfait en erfpacht) worden meegenomen. Daarnaast moet de hypotheekverstrekker de maximale hypotheeksom berekenen op basis van de leencapaciteit van de consument. De consument zelf dient voor hypotheken het jaarinkomen en een eventuele bestaande schuldenlast op te geven.