Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Effectieve rente

betekenis & definitie

De effectieve rente is het rentepercentage dat daadwerkelijk over de hypotheek betaalt wordt. Dit betreft de nominale rente plus extra kosten voor het afsluiten van de hypotheek en verlies door vooruitbetaald rente. De effectieve rente is daarmee hoger dan de nominale rente.

Hypotheekverstrekkers gaan bij het bepalen van de maandlasten uit van de nominale rente. Dit is het rentepercentage dat is afgesproken tussen de hypotheekverstrekker en de woningeigenaar en dat gecommuniceerd wordt in hypotheekaanbiedingen. De nominale rente is de jaarlijkse hypotheekrente. In praktijk wordt de rente niet jaarlijks betaalt, maar maandelijks. De woningeigenaar betaalt iedere maand een bedrag aan rente, waarover hij of vervolgens zelf geen rente meer kan ontvangen. Hierdoor leidt de woningeigenaar ‘verlies’. Dit verlies wordt meegenomen in de effectieve rente.

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Wanneer een woningeigenaar 100.000 euro geleend heeft tegen 6% rente moet er jaarlijks 6.000 euro aan rente betaald worden. De hypotheekverstrekker wil echter dat er maandelijks 500 euro betaald wordt (6.000/12 = 500). Doordat de woningeigenaar niet aan het einde van het jaar de volledige 6.000 euro moet betalen, maar maandelijks 1/12e deel, loopt hij of rente-inkomsten mis. Over het deel van de rente dat al betaald is wordt namelijk geen rente ontvangen. Zou de woningeigenaar die 6.000 euro een heel jaar op de spaarrekening hebben staan dan zou hij of zij daarover bijvoorbeeld 200 euro rente ontvangen hebben.

In de effectieve rente wordt die 200 euro verlies meegenomen. Dit leidt ertoe dat de effectieve rente iets stijgt. Daarnaast rekent een hypotheekverstrekker kosten voor het afsluiten van de hypotheek. Wanneer deze kosten niet bij het passeren van de hypotheekakte getekend zijn worden ze meegenomen in het rentepercentage over de hypotheek. Alles tezamen vormt de effectieve hypotheek.