Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Bruto jaarinkomen

betekenis & definitie

Het bruto jaarinkomen is het inkomen voorafgaand aan belastingen en premies. Hypotheekverstrekkers gebruiken het bruto inkomen om het toetsinkomen vast te stellen. Het toetsinkomen verschilt van het bruto inkomen door eventuele financiele verplichtingen. Met het toetsinkomen wordt uiteindelijk de maximale hypotheek berekend.

Het bruto inkomen bestaat uit de volgende onderdelen: bruto salaris, vakantietoeslag, sociale uitkering, onregelmatigheidstoeslag, provisie, overwerk, dertiende maand, eindejaarsuitkering, flexibel inkomen, inkomen als zelfstandige, alimentatie en VEB-toelage. Het verschilt per persoon welke elementen deel uit maken van het bruto inkomen.

Het bruto inkomen geeft hypotheekverstrekkers een beeld van de maandelijkse inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt welk gedeelte ervan gebruikt kan worden om de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Hoe hoger het bruto inkomen, hoe hoger de hypotheeklasten kunnen zijn. En dat heeft weer invloed op de maximale hypotheek, want hoe meer er maandelijks afgelost kan worden, hoe hoger de maximale hypotheek kan zijn.

De maximale hypotheeklast per maand wordt bepaalt aan de hand van het bruto inkomen en de woonquote. De woonquote geeft aan welk deel van het bruto inkomen gebruikt mag worden om de hypotheeklasten mee te betalen. Stel dat het bruto jaarinkomen 50.000 euro is en de woonquote 40% is, dan mag de woningeigenaar jaarlijks maximaal 20.000 aan hypotheeklasten betalen.

Wanneer de woningeigenaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft wordt het pensioen ook meegenomen in het bruto inkomen. Als de woningeigenaar binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt wordt het bruto inkomen op voorhand al verlaagd, wegens de lagere bruto inkomsten bij het bereiken van deze leeftijd.

Het bruto inkomen van een zelfstandige is de gemiddelde winst over de drie jaar voorafgaand aan de hypotheekaanvraag. In het geval van alimentatie wordt alleen de partneralimentatie meegerekend, niet de kinderalimentatie.