Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Betalingstermijn

betekenis & definitie

De betalingstermijn bij een hypotheek is de periode waarin de rente over de hypotheek, de aflossing van de hypotheek en eventuele premies betaald moet worden. De looptijd van de hypotheek bepaalt het aantal betalingstermijnen en het bedrag dat per termijn betaald moet worden. Doorgaans is de betalingstermijn een maand.

Hoe lager het aantal betalingstermijnen zijn, hoe hoger het bedrag is dat periodiek betaalt moet worden. De hoogte van dit bedrag wordt namelijk onder andere bepaalt aan de hand van hoeveel er periodiek afgelost moet worden. Als er minder tijd is om af te lossen zal het aflossingsbedrag toenemen.

Wanneer de woningeigenaar de hypotheekverstrekker niet binnen de betalingstermijn voldoet aan de betalingsverplichtingen kan dit gevolgen hebben. Het niet op tijd betalen van een betalingstermijn levert doorgaans niet direct een probleem op, maar wanneer er langer dan drie maanden niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan loopt de woningeigenaar het risico dat de betalingsachterstand wordt geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie.

In dat geval komt de woningeigenaar als wanbetaler te boek te staan, waardoor het in de toekomst heel lastig zal zijn een nieuwe lening af te sluiten (ook bij bijvoorbeeld een telefoonabonnement). Een dergelijke registratie kan wel tot vijf jaar blijven staan.