Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Betalingsbeschermer

betekenis & definitie

Een betalingsbeschermer is een verzekering waarop men aanspraak kan maken als men door omstandigheden niet meer in staat is om een een lening af te lossen. De betalingsbeschermer keert in naam van de betreffende persoon in dat geval geld uit voor het aflossen van de lening.

Veel personen hebben een lening, vaak in de vorm van een hypotheek, waar men periodieke aflossingen voor moet doen. In sommige gevallen is men zelf niet meer in staat om aan deze aflossing te voldoen, bijvoorbeeld wanneer men geen inkomen meer heeft als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. In dat geval keert de betalingsbeschermer de hypotheekverstrekker het verschuldigde bedrag uit. Daarnaast keert de betalingsbeschermer een bedrag uit aan de nabestaanden wanneer men komt te overlijden. Voor sommige verzekeringen omtrent betalingsbescherming geldt dat de gehele lening door de verzekering wordt terugbetaald. Hiervoor dient men wel een betalingsbeschermer verzekering te hebben afgesloten, dit is niet verplicht.

Het is per persoon en per situatie verschillend of het voordelig is om een betalingsbeschermer verzekering af te sluiten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet er op toe dat men niet zomaar een betalingsbeschermer verzekering afsluit, aangezien dit zorgt voor een extra kostenpost boven op de lening zelf. De AFM raadt mensen met name aan om geen betalingsbeschermer verzekering af te sluiten bij kortlopende rekeningen, dit brengt vaak meer kosten met zich mee dan dat het uiteindelijk oplevert.