Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 11-08-2016

2016-08-11

Belastingrente

betekenis & definitie

Belastingrente is rente die men betaalt over een bedrag dat men aan de belastingdienst verschuldigd is, of wat de belastingdienst zelf verschuldigd is. Belastingrente werkt dus twee kanten op en wordt alleen opgelegd aan het bedrag dat men nog schuldig is aan de andere partij.

In Nederland is het gebruikelijk dat iedereen die werkt (inkomsten)belasting betaalt. Werkgevers houden in geval men in loondienst is een gedeelte van het salaris om om deze belasting gedeeltelijk te betalen. Zelfstandigen dienen een eigen opgaaf te maken van hun inkomen, op basis waarvan wordt beslist hoeveel belasting zij moeten betalen. Wanneer men, zowel als in loondienst als zelfstandige, een bedrag aan belasting heeft openstaan bij de belastingdienst, wordt hierover belastingrente geheven. Belastingrente is de vergoeding voor de rente die men, indien men wel beschikking had over het bedrag, had kunnen krijgen. Belastingrente is hiermee iets anders dan invorderingsrente. Laatstgenoemde wordt alleen opgelegd in geval men te laat is met betalingen.

Belastingrente werkt twee kanten op. Dat wil zeggen, men moet belastingrente betalen als men een openstaande schuld heeft bij de belastingdienst, maar de belastingdienst moet tevens belastingrente betalen, wanneer men te veel heeft betaald. In dat geval is de belastingdienst geld schuldig.

Belastingrente is sinds 2013 ingevoerd ter vervanging van de eerdere heffingsrente. Belastingrente is ingevoerd, omdat er kritiek was op de weinig mogelijkheden die er waren om bezwaar te maken tegen de belastingdienst omtrent heffingsrente. Zo zijn voor 2013 gevallen geweest waarin personen belastingrente moesten betalen en hier geen bezwaar tegen konden maken, terwijl de belastingdienst zelf in sommige gevallen niet tegemoet kwam aan mensen die recht hadden op heffingsrente. Door de invoering van belastingrente, zijn er betere mogelijkheden om bezwaar te maken.