Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

Aflossen

betekenis & definitie

Aflossen is het periodiek terugbetalen van een lening, zoals een hypotheek. Aflossen heeft zowel betrekking op het terugbetalen van de lening, als het betalen van rente als vergoeding voor de lening.

Wanneer men een hypotheek of een andere vorm van een lening heeft afgesloten, moet deze naar verloop van tijd worden afgelost. Hoe lang men erover doet om de totale lening af te lossen, is veelal afhankelijk van de hoogte van de lening. In geval van een hypotheek komt men meestal overeen dat de men meerdere jaren heeft om af te lossen.

Het afsluiten van een hypotheek of andere lening is niet gratis, daarom betaalt men bovenop een periodieke aflossing ook rente. Dit is de vergoeding voor de verstrekker van de lening. Naast de periodieke aflossing kan men er bij veel leningen ook voor kiezen om eenmalig een bepaald bedrag in één keer af te lossen. Bij een hypotheek is dit een bepaald percentage van de hoofdsom, het totale bedrag wat is geleend. Tot dit percentage kan men boetevrij aflossen. Indien men eenmalig meer wilt aflossen dan het afgesproken percentage van de hoofdsom, dan betaalt men hierover boeterente.

Aflossen kan ook betrekking hebben op zaken omtrent de belastingdienst. Wanneer men te laat of niet genoeg belasting betaalt binnen een bepaalde betalingstermijn, zal de belastingdienst respectievelijk invorderingsrente of belastingrente (heffingsrente) opleggen. Ook deze bedragen dient men in dat geval af te lossen.