Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Wvo

betekenis & definitie

Wvo betekent: Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De Wvo verbiedt het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor bepaalde bedrijven die op de riolering lozen. Het betreft dan meestal bedrijven die afvalwater lozen met voor het milieu gevaarlijke stoffen en bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen.