Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Waterplan

betekenis & definitie

Plan van een gemeente om alle aspecten van water - binnen de gemeentegrenzen - in samenhang aan te pakken en te verbeteren. Voorbeelden van wateraspecten zijn de riolering, de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad en de bestrijding van wateroverlast in bebouwd gebied. De gemeente stelt het plan samen op met het waterschap, de provincie en het waterleidingbedrijf.