Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Waterkwantiteitsbeheer

betekenis & definitie

Zorgen voor voldoende water in de sloten, singels en rivieren die in beheer zijn van het waterschap. In de praktijk betekent dit hoofdzakelijk dat het waterschap zorgt voor een goede doorstroming van het water, zodat er geen wateroverlast optreedt.