Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Waterkwaliteitsbeheer

betekenis & definitie

Rijnland beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit betekent: zorgen voor schoon water in alle watergangen. We doen dit om te voorkomen dat het water vervuild raakt. Het schoonmaken van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast houdt het waterschap de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten.