Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Waterkeringszorg

betekenis & definitie

Het beschermen van een gebied tegen overstromingen door het onderhouden van dijken en kades (waterkeringen).