Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Vergunning

betekenis & definitie

Toestemming van de overheid (in dit geval het waterschap) om bepaalde handelingen te verrichten of onder bepaalde voorwaarden van bestaande wettelijke voorschriften af te wijken. Een belangrijke vergunning die door het waterschap wordt verleend aan bedrijven, is de lozingsvergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.