Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Verdroging

betekenis & definitie

Een ongewenste verlaging van de grondwaterstand, waardoor een watertekort ontstaat voor landbouwgewassen of natuur. Verdroging ontstaat onder andere door een te snelle afvoer van het (regen)water via sloten, beken en rivieren of het te veel oppompen van grondwater voor beregening of industriële doeleinden.