Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Streefpeil

betekenis & definitie

De nagestreefde waterstand in rivieren, beken en sloten. In de polders geldt: in de zomer een hoger peil dan in de winter. De peilen in de winter zijn laag zodat de landerijen goed kunnen ontwateren. Ook is er door het lage peil meer ruimte voor de regen die ´s winters ruimschoots valt. In de zomer is dat niet nodig en zorgt een hoger peil voor een hogere grondwaterstand, wat gunstig is de planten, omdat die via hun wortels meer water op kunnen nemen.