Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Integraal waterbeheer

betekenis & definitie

Waterbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende functies in een gebied, zoals bebouwing, landbouw, natuur en recreatie.