Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Gescheiden rioolstelsel

betekenis & definitie

Systeem van rioolbuizen, gemalen en riooloverstorten waarbij het afvalwater en regenwater door twee aparte buizen worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het relatief schone regenwater komt direct in sloten of verdwijnt in de grond.