Baggeren betekenis & definitie

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming of de waterkwaliteit. Is dit het geval, dan zal Rijnland ervoor zorgen dat de onderhoudsplichtige gaat baggeren.