Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

zwarte lijst

betekenis & definitie

Wettelijke opsomming van bedingen in algemene voorwaarden die zonder meer als onredelijk worden aangemerkt. Zie art. 6:236 BW.