Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

zorgvuldigheidsbeginsel

betekenis & definitie

Abbb, inhoudende dat een bestuursorgaan de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen bij de voorbereiding, de inhoud en de tenuitvoerlegging van besluiten.