Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

wils- en vertrouwensleer

betekenis & definitie

Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat een verklaring die niet strookt met de wil, niet kan leiden tot het tot stand komen van een overeenkomst. Er komt echter alsnog een overeenkomst tot stand als de wederpartij er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat er geen discrepantie bestond tussen wil en verklaring.